Juridiskie pakalpojumi

SIA ModusPro piedāvā šādus juridiskos pakalpojumus:
 

Kompleksa juridiskā apkalpošana: 

 • dokumentu izstrāde un analīze;
 • juridisku konsultāciju sniegšana;
 • pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās, pie zvērināta notāra un attiecībās ar tiesu izpildītājiem;
 • citi juridiskie pakalpojumi.

Palīdzība nekustamo īpašumu jomā:

 • Līgumu izstrāde un analīze;
 • Iegūšana (pirkšana, saņemšana dāvinājumā);
 • Atsavināšana (pārdošana, dāvināšana);
 • Sadalīšana;
 • Maiņa;
 • Privatizācija;
 • Noma un īre;
 • Novērtēšana;
 • Ierakstīšana Zemesgrāmatā. 

Dokumentu sagatavošana un pārstāvība Komercreģistrā:

 • Uzņēmumu (SIA un AS) reģistrācija;
 • Dibināšanas dokumentu sagatavošana;
 • Uzņēmuma (kapitāla daļu) pārdošana;
 • Grozījumu sagatavošana, tajā skaitā amatpersonu paraksta tiesību termiņa pagarināšana, amatpersonas maiņa, juridiskās adreses maiņa, pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, u.c.
 • Reorganizācija.

Mantojuma lietu kārtošana:

 • Mantošana pēc likuma;
 • Testamentārā mantošana;
 • Nepieciešamo dokumentu sagāde;
 • Mantojuma lietu kārtošana pie zvērināta notāra;
 • Mantoto īpašumu reģistrācija uz mantinieku.

Klienta interešu aizstāvība tiesā ģimenes tiesību jomā:

 • Laulības šķiršana, tajā skaitā ar ārvalstnieku;
 • Uzturlīdzekļu piedziņa;
 • Laulāto kopmantas sadale;
 • Bērna saskarsmes tiesību noteikšana.

Zaudējumu un parāda piedziņa:

 • Pretenziju, prasību un citu nepieciešamo dokumentu izstrāde;
 • Prasījuma tiesību cesija.

Juridiskā palīdzība darba likumdošanas jautājumos.
 

Juridiskā palīdzība pilsonības un uzturēšanās atļauju saņemšanas jautājumos.
 

Ar intelektuālo īpašumu (preču zīmēm, autortiesībām, utt.) saistīto jautājumu risināšana.

Vards :
E-mail :
Talrunis :
Jautajums :

Video: par drošību netā